Ekenabben

Ekenabben är en lövskogsklädd udde som skjuter ut i Hammarsjön och är lätt att nå till fots och cykel från Kristianstad.

Tre personer promenerar på spången vid Ekenabben

Genom denna skog kan man gå torrskodd eller köra rullstol/barnvagn på en strövstig en meter ovanför mark och vatten och uppleva fågelliv, blomprakt, märkliga svampar och insektsmyller.

Ekenabben stort träd
Sumpskogen vid Ekenabben

Vissa delar av naturstigen består av grusad väg och vissa av en bred ekspång. Bänkar finns utplacerade på spångarna och längs den anlagda gångvägen i bortre delen av naturstigen.

Skåneleden går längs med Ekenabben.

Under de närmaste åren kommer en naturlek att anläggas i området som en del av besöksplats Vattenriket.

Service

  • Toalett (vår, sommar och höst)
  • Parkering, 8 platser och 1 handikapparkering
  • Rastplats
  • Grillplatser
  • Markerad strövstig, 1, 3 km 
  • Bryggor
  • Fågeltorn
  • Tältyta 

Området är en av Vattenrikets besöksplatser.

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.