Degeberga hembygdspark och motionsområde

Degeberga hembygdspark och motionsslingor är ett varierat område med parkkaraktär runt hembygdsparken och mer vildvuxen i området där motionsslingorna ligger.

Degeberga hembygdspark
Degeberga hembygdspark

Här finns strövstig, elljusspår, parkering, café, museum och informationsskyltar. Toalett finns bara när caféet är öppet under säsong. Här anordnas marknader och andra typer av evenemang.

Service

  • Parkering 25 platser
  • Markerad strövstig 4,4 km
  • Elljusspår 1,5 km
  • Informationsskyltar
  • Café och museum

IMG_0011 740x.jpg

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.