Andra friluftsområden

Förutom alla fina naturreservat finns andra friluftsområden som är väl värda ett besök.

I de områden som benämns friluftsområden gäller allemansrätten. Allemansrätten handlar lika mycket om vad du som besökare har för ansvar för att vara rädd om naturen som vad som är tillåtet att göra.

Gemensamt för både naturreservat och friluftsområden är att det finns en eller flera markägare som är rädda om sin mark. Det är viktig att vi hjälps åt att lämna naturen såsom den var när vi kom.

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.