Båtplats

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för uthyrningen av cirka 160 båtplatser i Åhus hamn.

Småbåtshamnen i Åhus
Småbåtshamnen i Åhus

Det finns också cirka 40 vinteruppläggningsplatser att hyra. Hyran för båtplatserna, vinteruppläggningsplatserna samt köplats hittar du i våra taxor.

Säsongen för båtplatserna är från och med 1 maj till 31 oktober varje år. Efter den 31 oktober får inga båtar ligga kvar på båtplatserna i Åhus hamn.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.