Jamboree22

Den 30 juli till 6 augusti 2022 arrangeras Jamboree22 i Norra Åsum ett par kilometer utanför Kristianstad. En jamboree är ett nationellt läger där hela den svenska scoutrörelsen och internationella gäster samlas.

Scouterna räknar med upp emot 15 000 deltagare, främst från Sverige men det kommer också att finnas internatiella gäster. Före själva jamboreen kommer funktionärer att förbereda området och sätta upp större tält och infrastruktur. 

Platsen

Jamboree22 arrangeras på Kristianstads nya evenemangsområde i Norra Åsum på betesmarken söder om Wendesgymnasiet. Tidigare scoutläger i Kristianstadstad har varit på Rinkabyfältet, men denna gången väljer Scouterna tillsammans med Kristianstads kommun fältet i Norra Åsum istället.

Kontaktpersoner

Truls Ekelin, projektledare Scouterna, truls.ekelin@scouterna.se

Emelie Pehrsson, utvecklingssamordnare Kristianstads kommun, emelie.pehrsson@kristianstad.se

 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.