Verksamhetsbidrag kultur

Kulturbidragen avser att stärka och stödja kulturaktörer och kulturföreningars möjlighet att verka för ett rikt och mångsidigt kulturliv i Kristianstads kommun. Verksamhetsbidraget ska ge föreningslivet goda möjligheter till eget skapande inom olika kulturområden.

Last day to apply: 31 oktober för kommande år

Who can apply:

 • Föreningar

What can the funding be used for:

 • Aktiviteter
 • Barn- och ungdomsverksamhet
 • Evenemang och tävlingar
 • Kultur
 • Verksamhet för pensionärer
 • Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Common questions

  • Vad är offentlig handling?

   De flesta brev, skrivelser och ansökningar som kommer in till kommunen och som kommunen gör är offentliga. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Undantaget är handlingar som är sekretessbelagda.

   Läs mer om offentliga handlingar