Hyresbidrag

Bidraget ska underlätta för föreningar som hyr en lokal/anläggning eller ett föreningskansli.

Last day to apply: 25 februari

Who can apply:

  • Föreningar

What can the funding be used for:

  • Lokaler och byggnader

Common questions

    • Vad är offentlig handling?

      De flesta brev, skrivelser och ansökningar som kommer in till kommunen och som kommunen gör, så kallade upprättade, är offentliga. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Undantaget är handlingar som är sekretessbelagda.

      Läs mer om offentliga handlingar