Föreningsbidrag

Föreningar som ansöker ska ha som syfte att berika livet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning.

E-services

  Last day to apply: 28 februari 2022

  Who can apply:

  • Föreningar
  • Organisationer

  What can the funding be used for:

  • Verksamhet för pensionärer
  • Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

  Common questions

   • Vad är offentlig handling?

    De flesta brev, skrivelser och ansökningar som kommer in till kommunen och som kommunen gör är offentliga. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Undantaget är handlingar som är sekretessbelagda.

    Läs mer om offentliga handlingar