Bidrag till studieförbund'

Kristianstads kommun fördelar genom kultur- och fritidsnämnden bidrag till nio studieförbund med verksamhet i kommunen. Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträde 210204 KFN § 11 att undanta studieförbundet Ibn Rushd från bidrag från och med år 2021, och till dess att kultur- och fritidsnämnden finner anledning att ompröva sitt ställningstagande.

Last day to apply: Löpande

Who can apply:

 • Organisationer

What can the funding be used for:

 • Aktiviteter
 • Kultur
 • Socialt arbete och integration
 • Verksamhet för pensionärer

Common questions

  • Vad är offentlig handling?

   De flesta brev, skrivelser och ansökningar som kommer in till kommunen och som kommunen gör är offentliga. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Undantaget är handlingar som är sekretessbelagda.

   Läs mer om offentliga handlingar