Beställa uppgifter ur arkivet

Här kan du beställa uppgifter och kopior ur kommunarkivet. Det hjälper oss om du kan beskriva vad du letar efter och ge så många detaljer som möjligt. Våra samlingar är inte digitaliserade utan finns bara i pappersformat. Du får skannade kopior.

Vi hjälper dig att ta fram uppgifter från arkiven. I kommunarkivet samsas miljoner uppgifter i våra 33 000 volymer. Informationen som göms i arkivhandlingarna är bred. I i barnavårdsnämndernas arkiv finns exempelvis uppgifter om faderskapsärenden. I fattigvårdsstyrelserna beskrivs hur barn placerats i fosterhem eller hur äldre placerats på ålderdomshem,

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.