Beställa betygskopia

Betyg från grundskola, gymnasieskola, Komvux och vuxenutbildning finns i kommunarkivet. Beroende på hur gamla betygen är beställer du dem från oss eller direkt från skolan.

Är betyget från en kommunal grundskola eller gymnasieskola?

Har det gått mindre än 3 år sedan du slutade skolan beställer du betygskopian från den aktuella skolan.

Beställ betygskopia från gymnasieskola

Grundskolor

Är betyget äldre än 3 år använder du beställningsformuläret nedan

Är betyget från en fristående skola?

Har det gått max ett år sedan sedan du slutade skolan beställer du betygskopian från den aktuella skolan.

Är betyget äldre än 1 år använder du beställningsformuläret nedan.

Är betyget från Komvux eller vuxenutbildning?

Har du avslutat din utbildning år 2013 eller senare beställer du betygskopian från vuxenutbildningen

Beställ betygskopia från vuxenutbildning

Är betyget från 2012 eller äldre använder du beställningsformuläret nedan.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.