Synpunkter nya vattenskyddsområden

Här kan du som är fastighetsägare, eller på annat sätt berörd, lämna synpunkter när kommunen tar fram förslag till nya vattenskyddsområden.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.