Vattenmätaren

Alla som har kommunalt vatten och avlopp får en vattenmätare uppsatt i fastigheten. Vattenmätaren mäter förbrukningen, som i sin tur är underlag för debitering.

Mätaren tillhandahålls och ägs av kommunen, men platsen för den måste förberedas av fastighetsägaren.

Digital och mekanisk vattenmätare.

När vattenmätaren väl är på plats (se monteringsanvisning längre ned på sidan) så du betalar för din vattenförbrukning genom självavläsning. Det görs enklast genom att läsa av mätaren och registrera uppgiften genom e-tjänsterna som finns på "Mina sidor" för kommunens VA-abonnenter. Det som efterfrågas är siffrorna till vänster om ”m3” på vattenmätaren. Du behöver inte ange decimalerna.

Det finns två typer av vattenmätare i bruk hos abonnenterna, digitala och mekaniska. När vi byter ut gamla mätare eller sätter upp vattenmätare så är det den digitala modellen som används. Vattenmätaren får inte öppnas eller manipuleras. Den innehåller inga delar som kan servas av abonnenten själv.


Monteringsanvisning

Kommunen tillhandahåller vattenmätare och kopplar in den, men platsen och rörkopplingarna till mätaren måste förberedas av fastighetsägaren. Vi rekommenderar att en VVS-firma kontaktas. När platsen är ordnad kan du kontakta Abonnentservice (tfn: 044-13 66 00 eller vakund@kristianstad.se) för att boka tid för montering av vattenmätaren.

Placerings- och monteringskrav

 • Frostfritt utrymme
  Fryser mätaren kan det leda till läckage, översvämning och andra negativa följder. Du kan även bli ersättningsskyldig för vattenmätaren och eventuell åtgång av dricksvatten. Mätare som av särskilda skäl måste placeras utomhus ska placeras i en avsedd mätarbrunn och isoleras.

 • Utrymmet
  Utrymmet som mätaren placeras i ska vara belyst och följa illustrationens angivna mått nedan. Golvbrunn är bra, men inget krav från kommunen.
  OBS! Om mätaren inte placeras i ett rum, utan i en mätarbrunn så måste den vara höjbar. Behöriga VVS-firmor har kunskap om sådana lösningar. Tänk på att locket måste vara av lättviktsmodell och isolerat mot kyla.

  Måttskiss för vattenmätarens placering
 • Konsollens utformning
  Konsollen (fästet för vattenmätaren) köps i bygghandel eller ordnas av behörig VVS-firma. Om ditt hus är en villa eller fritidsboende så ska den vara av standardmodell, 190 mm bred och utan backventil (som redan finns inbyggt i vattenmätaren). Mätaren måste placeras horisontellt och där rören ansluter till konsollen ska det monteras avstängningsventiler på vardera sida. Vid flerbostadshus kan andra mått och krav vara aktuella, kontakta VA-avdelningens VA-ingenjör genom kommunens växel, tfn: 044-13 50 00.

Common questions

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Medborgarcenter

Phone

+46 44 13 50 00

Visit address

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad

More contacts

Abonnentservice, kommunalt VA

044-13 66 00

Telefontider: Mån - Fre, kl. 10 - 12

E-tjänster för VA-abonnenter

E-tjänster för VA-abonnenter

Du kan snabbt och enkelt registrera in avläsningen av vattenmätaren. Du kan också se dina fakturor, din vattenförbrukning och mätarställning på "Mina sidor" för Kristianstads VA-abonnenter.

Mina sidor