Vattendomar

Innan kommunen tar nya vattentäkter i användning sker samråd med fastighetsägare och andra verksamheter som kan beröras av vattenuttaget i det aktuella området. Här hittar du material för de pågående samråden.

När kommunen ansöker om vattendom (hos mark- och miljödomstolen) ingår alltid att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas. Då ska kommunen samråda med fastighetsägare inom det område som bedöms påverkas av grundvattenuttaget. Det görs dels för att informera om planerna och dels att ge fastighetsägarna en möjlighet att ta upp synpunkter, ställa frågor, och bidra med eventuell värdefull information.

Pågående vattendomar

 • Tillstånd för vattenverksamhet Kristianstad
  Ärendenummer: TN 2013/849
  Status: Samrådsprocessen är klar och ansökan är inskickad till Mark- och miljödomstolen (17 december 2018). Huvudförhandling förväntas hållas under höst/vinter 2020. När beslut mottagits redovisas det här.

 • Tillstånd för vattendom i Gringelstad
  Ärendenummer: TN 2016/1350
  Status: Vi arbetar för att långsiktigt säkra dricksvattenförsörjningen för medborgarna. Därför ska vi söka tillstånd hos Mark- och miljödomstolen i Växjö för ny vattentäkt mellan Gringelstad och Gärds Köpinge. 
  Samrådsprocessen är klar och ansökan förväntas skickas till mark- och miljödomstolen under sommaren 2020.

Aktuella samrådsprocesser

Inga samrådsprocesser pågår.

 

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.