Anmäl stort vattenuttag

Här anmäler du till kommunen att du tänker använda mer än 10 kubikmeter (10 000 liter) kommunalt dricksvatten. Exempelvis för att fylla en pool eller bassäng.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.