Avlopp

I de kommunala avloppsreningsverken tar vi hand om och renar avloppsvattnet från hushåll. Avlopp från industrier kan tas emot genom särskilda avtal. Om du bor på landet och behöver ett nytt enskilt avlopp, så handlägger vi din anmälan eller ansökan.

Avloppsvatten är orenat vatten som kommer från hushållens toalett, dusch, disk och tvätt. Det kan också vara avlopp från industrier, sjukhus, skolor med mera. 

Om för höga halter av växtnäringsämnen hamnar i havet kan detta leda till övergödning och syrebrist. Du som är ansluten till kommunalt avlopp kan lita på att reningen fungerar bra i avloppsreningsverken. Om du däremot bor i ett område där det inte går att ansluta sig till kommunalt avlopp ansvarar du själv för att rena ditt avloppsvatten. Det kallas för rening av enskilda avlopp.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.