Nedstängning av kopparnätet

Fiber och mobila nät har successivt ersatt det gamla kopparnätet, som håller på att stängas ner. Det gamla nätet används dock fortfarande av några privatpersoner och företag. Den möjligheten försvinner den 30 november 2024, då Telia stänger ner resterande delar av kopparnätet i vår kommun.

I de områden där kopparnätet fortfarande finns kvar och alltså kommer att stängas, finns det i regel god tillgång till fiber eller mobilnät med hög kapacitet. Idag finns det möjlighet till att koppla in fiber för 98–99 % av kommunens medborgare.

Privatpersoner och företag som fortfarande använder kopparnätet behöver ersätta sina nuvarande tjänster för telefoni och bredband genom att antingen ansluta sig till ett fibernät eller koppla upp sig mot ett mobilnät.

Om du som privatperson eller företagare är berörd, har du fått brev från Telia. Du kan läsa mer om nedstängningen av Telias kopparnät på Telias webbsida under relaterad information.

Om du vill ha information om din möjlighet till fiber, kan du kontakta C4 Energi på telefon 044-780 75 20 eller epost kundservice@c4energi.se. Mer information finns också under relaterad information.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.