Utveckling Stadskärnan

Hur vill du att stadskärnan i Kristianstad ska utvecklas?

Vi vill veta hur du tycker att Kristianstad ska utvecklas. Dina synpunkter är väldigt viktiga för oss. 

Resultatet kommer sedan att analyseras och svaren är viktiga för vårt fortsatta arbete med stadskärnans utveckling. Resultatet är en del i projektet "En levande stadskärna" som pågår under tre år.

Du är självklart anonym och dina svar kommer aldrig kunna kopplas ihop med dig. 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.