Utveckling av Stora torg

I projekt En levande stadskärna finns uppdraget att utveckla Stora torg. Målet är ett levande, välbesökt och flexibelt torg. En plats man stannar till på, inte bara passerar.

Målet är att Stora torg i Kristianstad ska utvecklas till ett mångfunktionellt, levande och välbesökt torg. Foto: Johan Wessman, News Öresund
Målet är att Stora torg i Kristianstad ska utvecklas till ett mångfunktionellt, levande och välbesökt torg. Foto: Johan Wessman, News Öresund

Vi är nu i inledningsskedet av att gestalta framtidens Stora torg, och vill höra vad du tycker.
Fyll gärna i frågeformuläret nedan för att ge dina synpunkter.

 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.