Samhällsbyggnadsverkstaden

En inspirations- och föreläsningsdag med fokus på de samhällsbyggnadsfrågor som är miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag. Vi kallar dagen för "verkstad" då intentionen är att vi skall gå från ord till handling.

Illustration: Marie-Louise Gustafsson, Kristianstads kommun
Illustration: Marie-Louise Gustafsson, Kristianstads kommun

Boka den 18 september i din kalender

2019 års Samhällsbyggnadsverkstad kommer att gå av stapeln den 18 september på Kulturkvarteret i Kristianstad. Varmt välkommen!

I år är temat för dagen kommer att vara "Mer stad - men av vad". Vi kommer bland annat diskutera vilket material som framtidens stad kan vara byggt av, men också hur vi kan tänka miljömedvetet och arbeta med återbruk.

Dagen kommer att fyllas med inspiratörer, debattörer och framtidsspanare från olika områden inom samhällsbyggnadsprocessen. Föreläsarna bidrar med sina kunskaper och erfarenheter från samhällsbyggandets vitt skilda fält, och du om deltagare med dina erfarenheter. När vi sedan är klara ska vi gå hem med känslan av att det inte bara varit mycket snack, utan att det nu också ska bli mycket verkstad.

Samhällsbyggnadsverksataden är ett initiativ från plan- och bygglovsavdelningen på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och vårt bidrag till Framtidsveckan. Det är inspirationsdag som vi vill dela med branschaktörer, andra kommunala förvaltningar, politiker, kollegor i grannkommuner och så klart medborgarna som vi arbetar för.  Det är en dag för dig som är intresserade av eller en del av samhällsbyggnadsprocessen.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.