Klimatstrategi

Hotet om klimatförändringar är en av de svåraste miljöfrågorna som människan ställts inför och den är viktig att lösa för framtiden. Utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet oavsett var de sker och effekterna av klimatförändringar berör alla.

Att åka tåg är ett klimatsmart sätt att resa i Skåne.
Att åka tåg är ett klimatsmart sätt att resa i Skåne.
Kristianstads kommun deltar i uppropet för ett 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020.

Kristianstads utsatta läge med Sveriges lägsta punkt har varit en bidragande faktor till att man från politiskt håll tidigt tog ställning i klimatfrågan. Kommunen var en föregångare i omställningen till fossilfria transporter genom att etablera en storskalig produktionsanläggning för biogas i Karpalund. Många av de kommunala fordonen körs på biogas och även Skånetrafikens bussar körs på det lokalt producerade bränslet.

År 2018 antog Kommunfullmäktige en ny klimat- och energistrategi som kommer att ligga till grund för de kommande årens klimatarbete. Kommunen har bland annat antagit målet att få en fossilbränslefri verksamhet till år 2020.

Varje år ska en uppföljning av klimat- och energistrategi ske, den så kallade Klimatredovisningen. Årets uppföljning (2020) finns att läsa under "Relaterad information" nedan.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.