Klimat och miljö

Vår livsstil påverkar miljön och därför behöver vi veta hur miljön mår. Här hittar du information om miljösituationen i kommunen och vad vi gör för att förbättra miljön.

Miljöbarometern

Vill du veta mer om miljötillståndet i kommunen eller hur det går med åtgärdsarbetet för miljömålen? Då hittar du information i vår miljöbarometer.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.