Klimat och miljö

Vi människor påverkar miljön på många olika sätt. Kristianstads kommun arbetar med hållbar utveckling utifrån Agenda 2030 och de globala målen. Här finns information om vårt pågående arbete inom klimat och miljö.

Miljöbarometern

Miljöbaromtern visar miljötillståndet i kommunen och hur det går med åtgärdsarbetet för miljömålen

Miiljöbarometern

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.