Söndag 27:e september

FRAMTIDSVECKAN

Skåda fågel och plocka skräp längs Linnérundan

Tid: 08.00
Plats: Samling vid naturums parkering
Arr: Nordöstra Skånes Fågelklubb

Häng med på en skådartur i ett tätortsnära område och plocka skräp längs vägen. Evert Valfridsson guidar bland Linnérundans fåglar. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Aktiviteten är del i samarbetet ”Storstädning i Vattenriket”.

 

Resistens och immunitet, vad är det egentligen?
En föreläsning om antibiotikaresistens och immunitet.

Tid: 14.00
Plats: Hörsalen, Regionmuseet.
Länk till Zoom-möte: 13.30-17.00. Passcode: 485662
https://us02web.zoom.us/j/87863683658?pwd=T0hHZW5aQmZXS0RVY2pkQ0pWaXUydz09
Arrangör:
FN-föreningen, ABF Skåne Nordost

I de globala hållbarhetsmålen utgör mål 3, god hälsa och välbefinnande, en grundläggande förutsättning för att alla människor ska kunna uppnå sina möjligheter och kunna bidra till samhällets utveckling. Vi vet alla att  hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer, men det finns  betydande orosmoln. Ett av dessa är de nya framväxande infektionssjukdomar som sprids epidemiskt och pandemiskt. Ett annat är den resistensutveckling vi ser hos bakterier och andra mikroorganismer. Tillsammans utgör dessa ett reellt globalt hot mot alla människor i alla åldrar. I denna föreläsning kommer jag att gå igenom vad resistens är och hur vårt sätt att leva påverkar utvecklingen. Jag kommer också att prata om vad immunitet mot infektionssjukdomar innebär och hur detta kan uppnås.

Ann-Sofi Rehnstam-Holm, professor i mikrobiologi vid Högskolan Kristianstad och affilierad professor vid Lunds Universitet. Ann-Sofi har en bakgrund som biomedicinsk analytiker, men också som cellbiolog. Hon disputerade vid Umeå Universitet inom mikrobiell ekologi och har arbetat vid både Scripps Institution of Oceanography, La Jolla USA och Woods Hole Oceanographic Institution, Woods Hole, USA samt vid Sahlgrenska akademien vid Göteborgs universitet. Sedan år 2000 är hon verksam med undervisning och forskning vid Högskolan Kristianstad. Här har hon bland annat byggt upp utbildningen av biomedicinska analytiker. Forskningen handlar om marina toxiska alger, akvatiska bakterier och antibiotikaresistens i vattensystem.

Biljetter till föreläsningarna på Regionmuseet kan hämtas i Regionmuseets reception från och med den 14 september. 

 

Glorientering - Agenda 2030

Plats: Tivoliparken
Arrangör: Agenda 21

Glorientering är en orientering med sjutton kontrollstationer där var och en representerar ett globalt mål. Varje kontroll har en bokstav. Placera dem i rätt ordning och klura ut lösenordet.  Vykorten som hör med uppdraget finns på Naturum eller Medborgarcenter. På vykorten finns koordinater (kan uteslutas) och plats att skriva de bokstäver som bildar lösenordet. Det är en utomhusaktivitet som passar de flesta åldrar. Sök på kommunens hemsida ”Glorientering” för mer information. 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.