Testa elcykel

Kör du ofta bil? Vill du testa en elcykel? Nu kan du låna en elcykel gratis under två veckor. Cykla är billigare än att köra bil och du gör en insats för vår miljö. Med en elcykel kommer du längre än med vanlig cykel utan att bli svettig, samtidigt som du kommer ut och får gratis motion.

Elcykel för utlåning.
Elcykel för utlåning.

Syftet med kampanjen är att få fler att få upp ögonen för elcykel som alternativ till bil, vid exempelvis pendling till jobb, skola eller fritidssysselsättningar. Förhoppningen är att du bestämmer dig för att köpa en egen elcykel efter låneperiodens slut. Bilresor står för en fjärdedel av Kristianstads kommuns totala växthusgasutsläpp. Många av de bilresor vi gör är korta. Genom att byta ut dessa korta resor mot cykling får du motion, samtidigt som trafikmängd, energianvändning och miljöpåverkan minskar.

Under relaterad information kan du läsa mer om hur en elcykel fungerar och vad som är viktigt att tänka på inför inköp i Energi- och klimatrådgivarna i Skånes informationsblad. 

Ansökningstiden för att testa elcykel under 2020 är avslutad. Under hösten har sex personer testat elcykel under en tvåveckorsperiod. Läs mer om deras upplevelse via länken under relaterad information!

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.