Glorientering

Glorientering är en orientering med sjutton kontrollstationer där var och en representerar ett globalt mål. Varje kontroll har en bokstav. Placera dem i rätt ordning och klura ut lösenordet.

Glorientering syftar till att öka medvetenheten och kunskapen om de globala målen som är en del av Agenda 2030. Det är en slags orientering där du letar upp 17 kontroller som var och en representerar ett globalt mål. På varje kontroll finns en bokstav. Genom att placera dem i rätt ordning bildas ett lösenord som är kopplat till hållbarhetsarbete. Det är en utomhusaktivitet som passar de flesta åldrar och finns placerat i Tivoliparken i Kristianstad.
Mål 3, koordinat nr 3, det står 59, ska stå 56.

Så här går det till

  1. Leta upp själv de 17 små skyltarna i Tivoliparken utan hjälp av koordinat, eller...
  2. Knappa in skyltens koordinat på en karta i mobilen eller i din dator. 
    (Exempelvis 56.0296, 14.1500 i Google Maps, kan finnas andra sätt att knappa in koordinater). (se länken nedan, Glorientering)
  3. Notera den bokstav som finns på respektive skylt. Placera bokstäverna  i rätt ordning (1-17) och läs lösenordet.

Koordinater finns att hämta på "glorientering" (se länk under relaterad information). Under relaterad information kan du även hitta annan intressant läsning om Agenda 2030.
Mål 3, koordinat nr 3, det står 59, ska stå 56.

Vad vinner man?

Vinsten är att du kommer lära dig mer om de globala målen samtidigt som du kommer ut i naturen, får motion och frisk luft. Viktiga steg mot en hållbar framtid.

Skolor

Om du som lärare tänker undervisa om Agenda 2030 och de 17 globala målen så kan elevernas kunskap byggas upp på ett roligt sätt - genom Glorientering!

Glorientering är en orientering där eleverna ska hitta sjutton små metallskyltar som finns gömda i Tivoliparken. Varje skylt motsvarar ett mål och på skylten finns en bokstav. De sjutton skyltarna/bokstäverna bildar tillsammans ett ord. Intresserade skolklasser i Kristianstads kommun kan inleda sitt arbete med att kostnadsfritt beställa de vykort som hör samman med Glorienteringen. På vykorten finns det koordinater och plats att skriva de bokstäver som bildar lösenordet. Mål 3, koordinat nr 3, det står 59, ska stå 56.
Maila din förfrågan om vykorten till e-post: beata.svensson@kristianstad.se

Vykorten kan sedan skickas till andra klasser, vänner eller släktingar för att sprida information om Agenda 2030. Glorientering passar alla åldrar och det är läraren själv som bestämmer hur Glorienteringen integreras i undervisningen och hur kunskapen kan utvecklas därefter. På de länkar som finns på kommunens hemsida om Agenda 2030 hittar du mer information.
Lycka till!

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.