Glokala Sverige

2018 startade FN-förbundet i samverkan med SKL (numera SKR) ett projekt för att utbilda och engagera kring Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner.

I Glokala Sverige – Agenda 2030 för kommuner och regioner ingår 16 av landets 21 regioner och 130 av landets 290 kommuner. Projektets mål är att öka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i svenska kommuner och regioner. Genom samarbete ökas förutsättningarna för att hela Sverige ska vara med och bidra till att uppnå de globala målen. Två tredjedelar av målen förutsätter insatser på lokal och regional nivå. Genom Agenda 2030 kan vi påverka lokalt såväl som globalt. Glokala Sverige är ett samverkansprojekt mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, om utbildnings- och kommunikationsinsatser med stöd av SIDA.

På sidan Glokala Sverige (länken nedan) hittar du mer information om projektet:

 • webbutbildning
 • inspirationsfilmer
 • fakta
 • frågor och svar
 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.