Mobiltäckning

Digitalisering & IT-avdelningen har i samarbete med Renhållningen i Kristianstad under sommaren 2022 genomfört en egen oberoende mobiltäckningsmätning i Kristianstads kommun.

Mätningen har gjorts genom att använda mätutrustning på våra sopbilar som registrerat signalstyrkan i mobilnäten från de fyra största operatörerna. I kartan nedan visas utfallet av mätningen.

Se kartan i större format

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.