Avverkningar

Ibland avverkar kommunen delar av sitt skogsbestånd för att främja skogens utveckling. Det kan låta motsägelsefullt, men är ett viktigt arbete för att skogen ska må bra.

Både växt- och djurliv mår bra av att det finns den variation i skogsbeståndet och därför avverkas också vissa skogspartier.

Aktuella avverkningar

  • Under hösten 2022 utför vi skogsåtgärder på kommunens mark i Tollarp.
  • I februari kommer det att göras gallringar i Åsum. Arbetet startas under vecka 5.
  • Under februari/mars kommer det gallras i ett par skogsområden inom natureservatet Äspet. Åtgärden innebär körning med tunga maskiner under dagtid och framkomligheten på stigar kan komma att påverkas.

Respektera skyddsavstånd till personal samt maskiner på platserna. Områdena kan ses på kartorna nedan:

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.