Avverkningar

Ibland avverkar kommunen delar av sitt skogsbestånd för att främja skogens utveckling. Det kan låta motsägelsefullt, men är ett viktigt arbete för att skogen ska må bra.

Både växt- och djurliv mår bra av att det finns den variation i skogsbeståndet och därför avverkas också vissa skogspartier.

Aktuella avverkningar

  • En slutavverkning pågår under september i Åhus på del av fastigheten Horna 3:12. Området är planlagt och ska istället bli verksamhetsområde. Se karta

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.