Miljöpris

Kristianstads kommun delar årligen ut ett miljöpris på 10 000 kr till den person, skolklass, företag, organisation eller förening som gjort betydelsefulla insatser inom miljöområdet.

Miljöpriset delas ut till någon eller några som utfört värdefulla insatser inom miljö, natur och hållbar utveckling. Det kan till exempel delas ut till någon som har:

 • utvecklat ny miljövänlig teknik
 • infört ett miljövänligt produktionsätt/metod
 • arbetat med naturvårdande insatser
 • gjort informationsinsatser om kommunens värdefulla miljö och natur
 • gjort insatser för att öka invånarnas miljömedvetenhet och engagemang
 • arbetat med folkhälsobefrämjande insatser

Priset delas ut på kommunens födelsedag den 22:a maj. 

Tidigare miljöpristagare är:

Läs motiveringarna till tidigare års miljöpristagare

 • 2022 Fritidsbanken i Kristianstad
 • 2021 Smultronställets och Willandsgårdens förskolor
 • 2020 Arbetslaget på Söderportgymnasiets naturvetenskapsprogram
 • 2018 Olle Wennberg
 • 2017 Österslövs skola
 • 2016 Kristianstads biodlares drottningklubb
 • 2015 AB Kristianstadsbyggen
 • 2014 Bo Svensson i Ripa
 • 2013 Kristianstadsortens Lagerhusförening
 • 2012 Lyckeby Culinar AB
 • 2011 Malmberg Water AB
 • 2010 Christer Neideman
 • 2009 Monica Frangeur
 • 2008 Länsförsäkringar Kristianstad
 • 2007 Evert Valfridsson
 • 2006 Värmebaronen AB
 • 2005 Nedre Helgeåns Fiskevårdsområde
 • 2004 Grodgruppen, Naturskyddsföreningen i Kristianstad
 • 2003 Pelle Rydberg och Patrik Olofsson delade på priset
 • 2002 Familjen Jarnemo   
 • 2001 Ateljé Lyktan AB    
 • 2000 Fjälkestads skola 
 • 1999 Nordöstra Skånes Fågelklubb
 • 1998 Floravårdsgruppen
 • 1997 AB Kristianstadsbyggen och Kristianstads Boktryckeri AB
 • 1996 Göte Hansson
 • 1995 SAVEKO
 • 1994 Bertil Siversson, Åhus
 • 1993 Sture Jönsson, Katastrofhjälp för vilt
 • 1992 Jan Danielsson och skolklasser i Vä delade på priset

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.