Fairtrade City

Den 17 mars 2015 diplomerades Kristianstads kommun till en Fairtrade City för första gången. Det betyder att kommunen aktivt bidrar till ökade etiska val

Flerfaldigt diplomerade

Sedan starten 2015 har kommunen fått diplom som Fairtrade City 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 och 2023.

Så här lät den första motiveringen:

"Stort grattis! Kristianstad uppfyller kriterierna för att bli en Fairtrade City. Ett imponerande informationsarbete pågår redan och det finns en ambitiös målsättning i kommunen. Diplomeringen ska ses som en början på en spännande och viktig resa, där olika aktörer samverkar för rättvis handel och etisk konsumtion. Förutsättningarna för det arbetet i Kristianstad börjar mycket bra, det ska bli roligt att följa ert arbete framöver."
Nicklas Lind
Fairtrade Sverige 

Vad innebär diplomet?

När du väljer Fairtrade-märkta produkter skapar du förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är en oberoende produktmärkning och din garanti för att en produkt uppfyller internationella Fairtrade-kriterier. Fairtrade Sverige är den svenska representanten i Fairtrade Labelling Organizations International, FLO.

  • Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor
  • Premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet
  • Barnarbete och diskriminering motverkas
  • Demokratin och organisationsrätten främjas
  • Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas

Genom diplomering framhäver vi vår ståndpunkt vad gäller vår förståelse, medmänsklighet samt solidaritet med allt vad etisk handel står för. En diplomering innebär att kommunala verksamheter såväl som näringslivet, organisationer samt föreningar samarbetar. För att bli diplomerat måste visa kriterier uppfyllas.

  • Kommunen skall kunna erbjuda Fairtrade-märkta produkter eller motsvarande inom kommunens avtal. Samt anta en målsättning och handlingsplan för den offentliga etiska konsumtionen.
  • En styrgrupp från kommunen ska sättas samman med representation av aktörer från hela närsamhället, t.ex. näringsliv, handeln, frivilligorganisationer och politiker.
  • Styrgruppens främsta uppdrag är att arbeta aktivt med lokalt informationsarbete om rättvis handel, etisk konsumtion och upphandling.


Mer information om Fairtrade

 

På Fairtrade Sveriges webbplats kan du läsa mer om till exempel de viktigaste frågorna för certifieringen.

Länk till Fairtrade Sveriges webbplats

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.