Naturbaserade kustskydd

Strandstaket, pilbuntar och att restaurera kustnära sanddyner är alla alternativ till mer traditionella kustskydd. Dessa alternativ brukar kallas naturbaserade lösningar.

De går också in under kategorin mjuka skydd då de utgörs av naturliga element och naturmaterial till skillnad från hårda skydd som ofta utgörs av sten eller betong.

Strandstaket

Strandstaketens huvudsyfte är att fånga upp sand genom att staketet agerar som ett vindskydd och skapar lä bakom sig. När vinden för med sig sand ansamlas den då direkt bakom vindskyddet och här byggs en dyn upp. Till slut döljs hela staketet av sanddynen. Strandstaket fungerar likadant som snöstaket, och ibland används faktiskt sådana även på stränder.

Pilbuntar

Genom att gräva ner rader med pilbuntar till hälften vid en erosionsdrabbad sand kan man skapa fack som över tiden skördar sand och bygger upp stranden på nytt. Detta har prövats på flera ställen i bland annat Danmark. Genom att man enbart använder naturmaterial som sedan kan brytas ner är detta en mycket miljövänlig typ av skydd.

Restaurering av kustnära sanddyner

Genom att restaurera dynlandskapet längs kusten kan man skapa naturliga barriärer som agerar som buffert vid extremväder. Bäst blir det ifall dynerna är bevuxna med vegetation. Dynerna har sin egen dynamik där de ibland fångar sand och ibland ger den ifrån sig. Kustnära sanddyner är miljöer som har stora natur- och rekreationsvärden knutna till sig.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.