Komfortkyla

Komfortkyla innebär att man på olika sätt kyler en lokal så att den håller en lagom inomhustemperatur för människors komfort. Kylning kan göras både aktivt och passivt.

I dagens samhälle ställer vi allt högre krav på en jämn och behaglig inomhustemperatur. Modern arkitektur med stora glasytor kräver stor kyleffekt i byggnaderna. Aktiv kylning innebär att man på olika sätt tillför kyla för att få ner temperaturen i byggnaden, medan passiv kyla innebär att man hindrar byggnaden från att bli för varm redan från början.

Passiv kylning kan göras exempelvis med solavskärmning i form av takutsprång, markiser, solskyddsfilm på fönster eller med hjälp av isolering i väggar och tak. Effektivare belysning och elektriska apparater i byggnaden ger också ett minskat kylbehov.

Aktiv kylning kan antingen göras som frikyla, där man utnyttjar naturligt kalla vätskor eller gaser, eller med olika kompressordrivna kylapparater. Exempel på frikyla är att utnyttja kallt grundvatten eller kall nattluft. Moderna värmepumpar kan fungera både för uppvärmning och kylning av en byggnad.

I centrala Kristianstad byggs ett lokalt fjärrkylnät, där kylan till största delen kommer från grundvattnet under staden. Det kommunala energibolaget C4 Energi ansvarar för nätet.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.