Förstudie Härlövs ängar och backar

Byggnadsnämnden fick i uppdrag av kommunstyrelsen den 20 december 2021 att ta fram en förstudie för Härlövs ängar och backar. Ett förslag till förstudie presenterades för byggnadsnämnden den 25 januari 2022 som beslutade att skicka ut förslaget på samråd under februari-april 2022.

Härlövs backar från bron över Härlövsängaleden
Härlövs backar från bron över Härlövsängaleden

Härlövs ängar och backar utgörs av den gamla deponin i Kristianstad som avslutades år 2003. Därefter har deponin täckts med jordmassor för att kunna bli tillgängligt som strövområde. Syftet med förstudien är att presentera en disponering av området så att olika aktiviteter kan samverka och att området får en praktisk och kostnadseffektiv skötsel. Förstudien utgör också underlag för Länsstyrelsens beslut om godkännande av sluttäckningen av deponin samt möjligheter för kommunen att lokalisera mer jordmassor för att komplettera täckningen och gestalta området. Med förstudien som underlag är det också möjligt att söka externa medel för genomförandet av det nya ströv- och rekreationsområdet.

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.