Pågående översiktlig planering

Här presenteras de pågående översiktsplaner och strategier som kommunen arbetar med eller som är öppna för synpunkter.

Illustration Kristianstad, Helén Schrewelius
Illustration Kristianstad, Helén Schrewelius

Alla översiktsplaner och strategidokument har samrådstillfällen då det finns möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. De planer som kommunen för närvarande arbetar med eller som är öppna för synpunkter nås via länkarna nedan.

Planprogram Vilans strandäng 
En översyn av utvecklingsmöjligheter och underlag för framtida detaljplaner

Förstudie Härlövs ängar och backar  
Utvecklingsförslag - från deponi till ströv- och aktivitetsområde

Tätorten Åhus
Åhus framtida utveckling

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.