Vindbruksplan 2011

Vindbruksplanen för Kristianstads kommun redovisar områden med olika möjlighet att inrymma vindkraftverk med hänsyn till bland annat vindförutsättningar och landskapsbild.

En viktig målsättning för vindbruksplanen är att försöka ta tillvara den miljövänliga resurs som vinden utgör. Planen omfattar hela kommunen, både land- och vattenområden och redovisar en indelning i tre olika lämplighetsklasser avseende vindkraftsetablering, A-, B- och C-områden.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.