Trafikplan 2019

Trafikplanen är en handlingsplan för de åtgärder som kommunen ska vidta för att klara de utmaningar och strategier som finns med i trafikstrategin.

Cykelbro vid Naturum, Claes Sandén
Cykelbro vid Naturum, Claes Sandén

Trafikplan för Kristianstads kommun antogs av kommunstyrelsen 2019-03-20. Trafikplanen bygger på kommunens redan antagna trafikstrategi. Syftet med trafikplanen är att fastställa åtgärder och insatser för att möta de utmaningar och strategier som beskrivs i trafikstrategin. Utöver konkreta åtgärder pekar trafikplanen även ut behov av fördjupade utredningar. Trafikplanen behandlar hela kommunen med uppdelning på stad, basorter, tätorter samt resor mellan orterna.

I den digitala trafikplanen kan du läsa mer om planen samt använda dig av våra klickbara kartor. Du hittar den under relaterad information.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.