Parkeringsnormer 2018

Som en del i Kristianstads kommuns arbete med en mer hållbar trafikutveckling har Kristianstads kommun tagit fram parkeringsnormer för cykel och bil.

Parkering Stora torg, Åsa Hammarstedt
Parkering Stora torg, Åsa Hammarstedt

Parkeringsnormerna anger riktlinjer för hur många parkeringsplatser som ska anordnas vid ny- eller ombyggnad för olika ändamål. 

Parkeringsnormer för Kristianstads kommun antogs av kommunfullmäktige 2018-10-09.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.