Grönplan 2019

En grönplan för utvecklingen av kommunens grön- och blåstruktur.

Växter Hälsoträdgården, Claes Sandén
Växter Hälsoträdgården, Claes Sandén

En ny grönplan har tagits fram för Kristianstads kommun. Grönplanen bygger på kommunens redan antagna grönstrategi och utgör underlag för översiktlig planering samt övrigt arbete med grön- och blåstrukturen i kommunen.  

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.