Ett visningscenter i Rådhus Skåne

Visningscentret är en del i vårt nya sätt att arbeta med samhällsbyggnadsinformation och är även en helt ny kanal för kommunikation i Rådhus Skåne. Alla är välkomna in för att använda visningscentret och ta del av all vår information.

Visningscentret ökar möjligheterna till kommuninformation och marknadsföring och gör översiktsplaner och detaljplaner mer lättöverskådliga.

Visningscenter och bild på skärmväggen
Skärmvägg med möjlighet att ta del av kommunens information.

– Det är ett spännande bygge som förstärker kommunens sätt att kommunicera, speciellt i Rådhus Skåne säger Anders Sandin, tf kommunikationschef. Vi kommer att presentera aktuella och kommande byggplaner men även andra saker som t ex lediga villatomter. Vi kommer även presentera kommunens breda verksamhet på olika sätt för att stärka vårt varumärke. 

Platsen för visningscentret är utrymmet vid medborgarcenter och reception i Rådhus Skåne. Det kommer vara öppet för alla besökare under ordinarie öppettider.

3D karta på Östermalms park
Exempel på 3D-program för att visa aktuella byggprojekt.

– Centret består av olika skärmar där några är interaktiva. På så sätt kan vi knyta ihop vår övriga digitala kommunikation även i denna nya kanal säger Anders Sandin. Extra spännande kommer det nya 3D-verktyg för samhällsplanering bli för besökaren. Via en stor interaktiv skärm kommer man med hjälp av detta verktyg kunna röra sig i en 3D-miljö mellan olika byggplaner och projekt.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.