Prästallén

Trafikmiljön för gående och cyklister förbättras längs Prästallén.

 

  • I korsningarna ersätts asfalten med marksten.
  • Cykelbanan höjs till samma nivå som gångbanan. Fälten avgränsas istället med linje.
  • Skyltningen uppdateras, bland annat med stopplikt från villagatorna för bättre säkerhet.
  • Busshållplatserna ersätts med tillgänglighetsanpassade timglashållplatser som hindrar bilar att köra om bussen. Norra sidans hållplatser får väderskydd.
  • Trädens får ny näringsrik jord. Därefter skapas en ny underplantering med buskar.

Status: Projektets upphandling är överklagad. I skrivande stund finns ingen prognos för när projektet kan påbörjas, men det blir troligen inte förrän under 2024.

Gör en insats för trafiksäkerheten

En viktig faktor för säkerhet i trafiken är god sikt. Du som har tomt intill väg eller hörntomt är därför ålagd att sköta om växtligheten så att den inte skymmer eller växer in på intilliggande gångytor mm. Läs mer.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.