Kungsvägens vård- och omsorgsboende i Tollarp

Vi bygger ett nytt vård- och omsorgsboende på Kungsvägen i Tollarp. Boendet ska stå klart hösten 2024 och ersätter då Almhaga och Lindåsa vårdboende.

Bygget av Kungsvägens vård och omsorgsboende. Bilden är från juni 2023.
Bygget av Kungsvägens vård och omsorgsboende. Bilden är från juni 2023.

Kungsvägens vård- och omsorgsboende kommer ha 46 platser, varav 18 med inriktning mot demens. Åtta av platserna kommer utgöra en specialavdelning.

Det nya boendet kommer ligga på den tomt där Almgården tidigare låg. Läget bedöms vara strategiskt eftersom förbindelserna är goda till såväl Kristianstad som Hörby och Lund. Det är även nära in till centrum i Tollarp.

Byggnationen görs av ABK.

Skiss som visar hur Kungsvägens vård och omsorgsboende kommer att se ut.

Skiss som visar hur Kungsvägens vård och omsorgsboende kommer att se ut. 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.