Helgedalskolans om- och tillbyggnad

Helgedalskolan byggs om och byggs till för att bli en tvåspårig F - 6-skola.

Barnen ökar i närområdet och därför byggs Helgedalskolan om till att bli en tvåspårig F - 6-skola för upp till 400 elever. I projektet ingår också att flytta Ekoxens förskola till Helgedalskolan. Det blir fyra avdelningar förskola som byggs ihop med skolan som bland annat också kommer att få ett nytt gemensamt tillagningskök. Intill skolan byggs en ny tillfartsväg, nya parkeringsytor, fördröjningsmagasin för dagvatten och nya utemiljöer för lek.

Skiss över den nya skolgården. Högupplöst bild finns under relaterad information.

Ekoxens förskola rivs när nybyggnationen är klar. Hela projektet planeras vara helt färdigställt under hösten 2021. På den befintliga biblioteksdelen byts även taket.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.