GC-väg i Viby

I maj kommer Kristianstads kommun inleda arbetet med att bygga en ny gång- och cykelväg i Viby. En knapp kilometer ny asfalterad GC-väg.

En GC-väg som kommer att sammanbinda Storspovsvägen med Kvarnnäsvägen och Fågelängsvägen, vilket innebär att man inte längre behöver cykla inom gatorna i Viby för att ta sig säkert till och från Åhus.

Byggtiden beräknas till cirka en månad och planeras vara klar i slutet av juni.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.