Förskolor

Just nu pågår tre byggprojekt för nya förskolor. Här kan du läsa om dem och se var de är placerade.

 1. Tvedegårds förskola
  Storlek: 8 avdelningar (144 barn)
  Inflytt: Sept 2020
  Projekttyp: Rivning/Nybyggnation
  Entreprenör: JSB.

 2. Helgedals förskola (läs mer)
  Storlek: 4 avdelningar (72 barn)
  Inflytt: Augusti 2021
  Projekttyp: Rivning och flytt till Helgedalsskolan (tillbyggnation)
  Entreprenör: PEAB.

 3. Hjärtebacke förskola
  Storlek: 8 avdelningar (144 barn)
  Inflytt: Sommaren 2021
  Projekttyp: Nybyggnation
  Entreprenör: Byggmästar'n i Skåne.

 4. Paletten förskola
  Storlek: 6 avdelningar
  Inflytt: 2022-01-01
  Projekttyp: Ombyggnation
  Entreprenör: Henrik Anderssons Byggnads AB
 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.