NCC

I bostadsområdet Täppet planeras det för 40 radhus i två våningsplan med 4-5 rum och kök på totalt omkring 115 kvadratmeter. Preliminär byggstart i början av 2021 och inflyttningen är planerad till sommaren 2022.

I bostadsområdet Täppet planeras det för 40 radhus i två våningsplan med 4-5 rum och kök om totalt ca 115 m2. Området blir en del av Åhus slättlandskap och strandskog där utformningen med lokalgator, gårdsgator och innergårdar gör det lättare att mötas, men det finns också mer privata delar för den som söker ro och avskildhet.

Trädstadens låga och täta gatumiljö har en behaglig skala som tillsammans med medvetna materialval och gestaltning kan möta tallskogen på ett ödmjukt sätt så att flera värden kan lyfta och framhäva varandra. Genom att smälta samman Trädstaden med dess småskaliga kvartersstuktur och områdets natur med karaktäristiska och vackra tallskogen, skapar vi ett urbant boende med närhet till natur, egen yta och goda sociala rum. Arkitekturen knyter an till en traditionell typ av bebyggelse, men där uttrycket speglar modernitet och samtid.

Befintliga träd sparas i största möjliga mån och skapar en dynamisk struktur som kontrasterar husens placering på ett trevligt sätt. Tallarna visar vägen till entréer, mötesplatser, gemensamma ytor och naturen i anslutning till området. Det ekologiska avtrycket minskas genom användning av trä i fasad och konstruktion.

Preliminär byggstart i början av 2021 och inflyttningen är planerad till sommaren 2022.

Kontaktperson NCC:

Bengt Espegård, mobil 0702127380  

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.