3Hus

3Hus bygger 24 radhus i två olika storlekar. Radhusen uppförs småskaligt i trä. Ambitionen är att skapa ett attraktivt bostadskvarter med struktur som gynnar integration samt uppmuntrar till hållbara livsstilar.

3Hus bygger 24 radhus i storlekarna 95 respektive 115 kvadratmeter.

Radhusen kommer uppföras småskaligt och med trä som materialval, variationsrikedom och samspel mellan bebyggelse och grönska. Ambitionen är att skapa ett attraktivt bostadskvarter med struktur som gynnar integration samt uppmuntrar till hållbara livsstilar.

Kontakt 3Hus:

Joakim Lindahl, telefon 042-564 00, joakim.lindahl@3hus.se

Sandra Bower, telefon 0708-66 86 43, teamchef & reg fastighetsmäklare, sandra.bower@vaningen.se |

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.