Testpanel bygglovsavdelningen

På den här sidan finner du formulär för att anmäla intresse att ingå i bygglovsavdelningens testpanel.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.