Skyddsrum

Skyddsrum är ett fysiskt rum som skyddar människor. Ett skyddsrum ska tåla splitter, stötvågor, ras och strålning och vara byggt så att stridsgaser inte tränger in. Byggnader med skyddsrum har en särskild skylt som talar om var skyddsrummet finns.

Skyddsrummen ska också kunna nyttjas vid olyckor och katastrofer som kan uppstå i fredstid.

Byggnader med skyddsrum ska ha en skylt som visar var skyddsrummet finns. Skyltarna ska alltid sitta uppe.

Om du äger en fastighet med skyddsrum

Om du äger en fastighet med skyddsrum äger du också skyddsrummet. Du är som ägare skyldig att vårda och underhålla skyddsrummet och se till att inget görs som kan skada skyddsrummets inredning och funktion. I skyddsrummet får du inte ha någon verksamhet som innebär risker för framtida skyddssökanden. Som fastighetsägare är du också ansvarig för att skyddsrummet kan ställas i ordning för skyddsrumsdrift inom 48 timmar.

Om du äger ett skyddsrum och vill bygga om eller ändra något i skyddsrummet, ska du alltid kontakta behörig sakkunnig som ska kontrollera och skriftligen intyga att det du vill göra uppfyller de bestämmelser som finns.

Ungefär vart tionde år besiktigar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB,  skyddsrummet. Vid denna besiktning kontrolleras skyddsrummet och dess funktion.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.