Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta är ett underlag för bygglovet och visar hur fastigheten får bebyggas. Nybyggnadskartan beställer du hos oss och den kan levereras digitalt och i pappersformat.

Nybyggnadskartan ska normalt sett också innehålla vatten- och avloppsanslutningar, marknivåer, avgränsade vägar och gator, när dessa är kända.

Nybyggnadskarta krävs vid

  • ny- och tillbyggnad av flerbostadshus, industri-, kontor-, lager- och liknande byggnader.
  • nybyggnad av enbostadshus och fritidshus.
  • tillbyggnad på mer än 15 kvadratmeter byggnadsarea (uterum är undantagna) av enbostadshus och fritidshus inom område med detaljplan.

 

 Prisuppgifter

Bostadshus/fritidshus, oavsett tomtyta 7140 kr
Tillbyggnad, garage eller uthus, oavsett tomtyta 3570 kr
   
Industri, verksamhet, flerbostadshus mm < 2000 kvm 7140 kr
Tillbyggnad, garage eller uthus, oavsett tomtyta < 2000 kvm 3570 kr
Industri, verksamhet, flerbostadshus mm >2000 kvm pris efter tomtyta
Tillbyggnad, garage eller uthus, oavsett tomtyta >2000 kvm pris efter tomtyta
  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.