Frimuraren - inledning

Detta kvarter, som är beläget söder om Stora Torg, hängde i äldre tid fram till omkring 1825, då nuvarande Hesslegatan synes ha lagts ut, samman med det nutida kvarteret söder om denna gata.

City: Kristianstad
Area: Centrala
Block: Frimuraren

Kvarteret Frimuraren begränsas av Stora Torg/Nya Boulevarden i norr, Hesslegatan i söder, Västra Storgatan (tidigare Stora Westra Gatan) i väster och Östra Storgatan (tidigare Östra Stora Gatan) i öster. Det har namn efter  frimurarnas stora byggnadskomplex inom norra delen.

Sedan lång tid tillbaka omfattar kvarteret fem tomter, i dag med numren 1-5.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.